आठौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना २०७६

28 Dec 2019

आठौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

शेयरधनी महानुभावहरु
मिति २०७६ साल मंसिर १५  गते बसेको श्री नयाँ आयाम मल्टी डिसिप्लिनरी इन्ष्टिच्युट लिमिटेडको संचालक समितिको ९३  औ बैठकको निर्णयानुसार निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न बिषय उपर छलफल गरी निर्णय गर्न यस कम्पनीको आठौ बार्षिक साधारण सभा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको समुपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति, समय र स्थान 
मिति: २०७६  साल पौष २८ गते, सोमबार (१३ जनवरी २०२०) 
समय: दिनको १ः०० बजे 
स्थान: कम्पनीको रजिष्र्टर्ड कार्यालय, गोकर्नेश्वोर ७ ,जोरपाटी , काठमाडौँ 

Download Proxy  Form 

छलफलका बिषयहरुः 
१) संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने अध्यक्षज्यूको आ.व. २०७५।७६ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने । 
२) आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित ३१ आषाढ २०७६ को वासलात, सोही मितिमा समाप्त बर्षको नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण र सो संग सम्बन्धित अनुसूची उपर छलफल गरी पारित गर्ने । 
३) संचालक समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक बर्ष २०७६।७७ को हिसाव किताव लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । 
४) विविध

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. सभामा भाग लिनका लागि वार्षिक प्रतिवेदन साथ प्रवेश–पत्र लिई आउनु हुन सवै शेयरधनी महानुभावहरुलाई विनम्र अनुरोध गरिन्छ । जारी गरिएको प्रवेश–पत्र वा शेयर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत गरेपछि मात्र सभा कक्षमा प्रवेश पाइने छ । कुनै शेयरधनी महानुभावले कुनै कारणवश प्रवेश–पत्र प्राप्त गर्न नसकेमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा साधारण सभा हुने मिति अगावै सम्पर्क राख्नु भई प्रवेश–पत्र प्राप्त गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

२. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले कम्पनीको शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ र सो सम्वन्धी प्रोक्सी फारम भरी साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०७६ साल पौष २५ गते १ बजे भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय जोरपाटीमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्ने छैन । एक भन्दा बढी प्रोक्सी नियुक्त भएको देखिएमा सबै भन्दा पहिला कम्पनीमा दर्ता भएको प्रोक्सी मात्र मान्य हुनेछ । प्रतिनिधि प्रोक्सी नियुक्त गरिसकेपछि प्रोक्सी बदर नगरी कुनै शेयरधनीले सभामा भाग लिन चाहेमा भाग लिन सक्नु हुने छैन । साथै एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई शेयर विभाजन गरी वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याएर दिएको प्रोक्सी बदर हुनेछ । 

३. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सकेपछि सम्बन्धित शेयरधनी आफै उपस्थित हुन वा प्रतिनिधि फेरवदल गर्न चाहेमा सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडी अर्थात मिति २०७६ साल पौष २६ गते १ बजे भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय जोरपाटीमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेको खण्डमा पनि उक्त प्रयोजनको निमित्त कार्यालय खुल्ला रहनेछ । 

४. नााबालक तथा विक्षिप्त शेयरधनीहरुको तर्फबाट नाबालक संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएकोे व्यक्तिले सभामा भाग लिन तथा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । 

५. संयुक्त रुपमा शेयरग्रहण गर्ने शेयरधनीहरुको हकमा शेयरधनीको लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा संयुक्त नाम मध्येबाट सर्वसम्मतिमा नियुक्त कुनै एक जना शेयरधनीले वा सर्वसम्मतिबाट नियुक्त प्रोक्सीले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ । कम्पनीको हकमा आधिकारीक पत्र साथ उपस्थित हुनु पर्नेछ । 

६. सभाको दिन सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै सभा कक्षमा उपस्थित भई दिनु हुन सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहले सभाको दिन सभा हुन भन्दा पहिले नै उपस्थिति भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । हाजिरी पुस्तिका विहान ११ बजे देखि खुल्ला रहनेछ । 

७. मिति २०७६ पौष ७ देखि २०७६ पौष २८  गते सम्म वा साधारण सभा सम्पन्न नहुन्जेल सम्म कम्पनीको शेयर दाखिला खारेज बन्द गरिएको छ । 

८. छलफलको विषय अन्र्तगत विविध शीर्षकका सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरुले छलफल गर्न चाहनु भएको विषयबारे मिति २०७६  साल पौष २१  वा सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्ष वा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । त्यस्तो विषय संचालक समितिको अध्यक्षलाई उचित लागेमा मात्र छलफलका निमित्त समावेश गरिनेछ । 

९. अन्य विस्तृत जानकारीका लागि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय जोरपाटी, काठमाडौंमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

१०.सभा सम्वन्धी अन्य काम कार्यवाही कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हुनेछ । 

११.सुरक्षाको दृष्टिकोणले सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुले यथासक्य झोला प्याकेट आदि नलिई आउनहुन अनुरोध छ । सुरक्षाकर्मीले सभा कक्षमा प्रवेश गर्नेको सुरक्षा जांच गर्न सक्ने हुंदा सो कार्यमा अन्यथा नलिई सहयोग गरिदिन हुन समेत अनुरोध गरिन्छ । 

१२.शेयरधनी लगत कायम रहेको ठेगानामा शेयरधनी महानुभावहरुलाई साधारण सभाको सूचना तथा सभा सम्बन्धी जानकारी पठाइनेछ । सभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै कागजात सहित उपस्थित हुन अनुरोध छ । 

Back to top